top of page

SALTRI

PAES DI BECASC

Inscì ma scherzavan qui da Vigiù, da Cif e da Besasc

Na volta eran quatar cà: gh'era Cécch, Cecòtt Paracca e Masciòcc. Dopu è vegnù i Serra, i Mòla, i Strench...

Ul Santin dala Rè

la Giuana Biasspòm

la Ghitùn

ul Marino dela Strascerèta

ul Giacum dal Ghezz

la Margherita dal Bartòla

la Teresa di Lùganeghitt

la Delina Vapurìn

la Giusepina Turefèl

ul Cècch Ciucch

l'Albina di Gnòcch

la Marianin Cuaròssa

Carlètu di Purdenzìtt

Carlètu urulugèe

Carlin dal Buteghin

Carolina Pustina

Rico Legnamèe

Richèto di Realìtt

Cèchin Pitarìn

Giacumin di Pupò

Giuan Galèri

Giuanèla Magnùn

Pèpp di Bai

Pepìn bocia dal Farèe

Pepìn Masasca

Pina Ciciutela

Pinin del la Binèta

Luisìn Buschetin

Luisìn Pissetùn

Maria Petona

Maria Genuvesa

Maria dala Lùmàga

Maria dala Cuperativa

Mario Sigaréta

Mario Tatara

Pedrin Formiga

Pedro Pitar

Pedro dal Zèpp

Santin Cochibùrger

Teresa Bidòò

Calàn

Gusètt

Cò da Légn

Rusùn

Unknown TrackUnknown Artist
00:00
bottom of page